Archive for Grammatik

Cyberbully and irregular verbs – 8B

During week 21 we will continue watching the movie Cyberbully. Once we’ve finished watching the film you will answer questions on the topic and hand in to me, no later than Wednesday 27th of May. You will have time to do this in class, but you find the questions below in case you want to begin now.

cyberbully_poster_5177

 

Make sure to write complete answers to all the questions where you fully develop your thoughts and ideas. I do not want and ”yes, no, i don’t know” answers!

Start by writing a one page summary of the story where you also tell me about your opinion of the story. Continue by answering the questions.

 1.  What online rules do you make for yourself? These are not the rules that your parents/families have in place. If you don’t make rules for yourself, what kind of rules would you like to start?
 2. Why do you think people tend to share very private details about their life online? What information should stay private?
 3. Do you feel there is pressure to be someone you are not when on a social networking site? Have you ever enhanced your profi le (through Photoshop) or lied about something you did just to appear different?
 4. Online you can have a zillion “friends,” but what qualities do you look for in your offl ine friendships? What qualities matter most to you?
 5. How many times have you started a fi ght, issued an apology, broken up with someone, or asked someone out online? Why is it SO much easier to do these things online than off?
 6. Do you think schools should get more involved in helping to prevent cyberbullying? What has your school done about this issue?

We will also have time to continue our verb practice. If you would like to further practice irregular verbs, I recommend you to have a go at Webmagistern. Just click this link! On Monday you will also receive a list of 15 irregular verbs which you are to know by Monday 25th of May when you will be tested on them.

And remember, grammar can actually be fun!

 

 

Futurum på engelska

Futurum betyder framtiden.Ordet futurum påminner faktiskt om det engelska ordet future, som betyder just framtid.

När man skriver om något som ska hända i framtiden måste man använda sig av det engelska ordet “will” och sedan grundformen av verbet. “Will” betyder i detta sammanhang “ska” eller “kommer att.

I will move to India next month – Jag ska flytta till Indien nästa månad.

He will give you a ride to the airport – Han kommer att ge dig skjuts till flygplatsen.

Det kan vara lite svårt att lära sig grammatik på engelska när man ännu inte är helt säker på hur det fungerar på svenska. Jag önskar därför att ni följer denna länk för att se vad Grammtikbolaget har att säga om futurum 🙂

Arbete, läxor och beting v. 45 – 9B

Under vecka 45 arbetar vi med texten Salt water crocodiles.  Vi tränar bland annat på att skriftligt översätta delar av texten, men även på att muntligt återberätta innehållet. Vi arbetar med uppgifter i workbook samt får glosor på texten som är läxa till måndag vecka 46. På onsdagens lektion är det omprov för er som missat en eller flera delar av provet som genomfördes under vecka 44. Övriga arbetar enskilt med demonstrativa (this , that, these, those) och relativa pronomen (who, which, that, whose, whom and what).

Läxa till måndag 3/11: Week in pictures.

Arbete, läxor och beting v. 45 – åk 6

Under vecka 45 kommer både 6A och 6B att påbörja det nya arbetsområdet South Africa. I detta område kommer vi att fortsätta att träna att kunna redovisa på engelska, men denna gången kommer ni att redovisa i mindre grupper och inför hela klassen. Området ni kommer att redovisa om är vilda afrikanska djur. Vi kommer även att träna på hur man bildar plural på engelska och hur man berättar om något som man gör just nu (pågåendeform).

Under vecka 45 kommer vi att arbeta med texten Changing Children’s Lives på sida 22-23 i textbook. Vi kommer att lära oss textens innehåll och arbeta med uppgifter i workbook. De glosor som ni ska träna till detta kapitel är

 1. busy – upptagen
 2. friend of mine – vän till mig
 3. teach – lära, undervisa
 4. children – barn
 5. story – berättelse
 6. class – klass, lektion
 7. really hard – verkligen svårt
 8. still – fortfarande
 9. feet – fötter
 10. everyone – alla
 11. grown-up – vuxna
 12. wear – bära, ha på sig
 13. laughter – skratt

Många av er har efterlyst gloskort att träna glosorna på. Det finns en mycket bra app till telefonerna där man själv skriver in orden på svenska och engelska och sedan skapas korten åt er. Appen heter Flashcards.

images (6)

 

Plural of nouns

 

 

Arbete, läxor och beting v.40 – 9B

På måndag inleder vi nästa del av våra muntliga framställningar genom att påbörja vårt debattarbete. Ni kommer att få vidare instruktioner om vad exakt vi ska arbeta med på måndag. Jag kan dock avslöja att debattämnena redan är bestämda, men att ni kommer att få önska vilket av de fasta ämnena ni ska få debattera om. Naturligtvis hoppas jag att jag ska kunna tillgodose alla era önskningar. Innan måndagens lektion får ni gärna fundera över vilket ämne som tilltalar er bäst (emellertid får ni inte önska om ni ska vara på för- eller emotsidan. Det lottas ut!)

Ämnena är:

 • School uniforms should be required.
 • Students should be held legally responsible for bullying in school.
 • All people should be vegetarians.
 • Androids are better than iPhones.
 • Same sex marriage should be legal in all countries.
 • Parents should be allowed to choose their baby’s gender.

Veckans lektioner kommer att ägnas åt att förbereda för debatterna som går av stapeln under vecka 41.

Veckans läxa är:

 • måndag: Week in pictures
 • onsdag: läxförhör komparation av adjektiv.

Läxförhör Genitiv onsdag 24/9

Jag hoppas att alla under veckan har fått hem häftet där ni kan träna genitiv inför läxförhöret imorgon. För säkerhets skull lägger jag här en film som förklarar i stort sätt samma som häftet.

Obestämd artikel och plural av substantiv – 8B

Lite info inför morgondagens läxförhör. Glöm inte att även lämna in grammatikhäftet imorgon!

 

 

Måndag 19/5 – 7B

På måndag tränar vi inför repetitionsprovet den 23/5. Jag har bokat datorerna för er som vill göra online-övningar för att träna some/any samt frågeord. Jag rekommenderar även att ni tar med er både textbook och workbook för att kunna träna texter och glosor samt för att kunna läsa informationen om some/any.
För er som vill träna online är det följande webbsidor som gäller:
Learn English Feels Good (some och any)

http://www.learnenglishfeelgood.com/english-grammar-some-any1.html

http://www.learnenglishfeelgood.com/english-grammar-some-any2.html

Agenda Web (some och any)

http://www.agendaweb.org/grammar/any_some-exercises.html

Cambridge English (frågeord)

http://cdextras.cambridge.org/funfor/activities/flyers_health/index.htm

Vi ses imorgon!

 

 

 

Fredag 16/5 – 8B

På fredag ska vi träna lite extra på verb och prepositioner inför provet den 23e. Datorerna är bokade och vi kommer att träna och repetera genom att besöka följande webbsidor:

Webmagistern

http://www.webbmagistern.se/oregelbverb_1.html

http://www.webbmagistern.se/oregelbverb_2.html

Teacherson demand

http://www.teacherondemand.se/video/709/engelska-regelbundna-och-oregelbundna-verb.html

English grammar online

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/prepositions

Activities for ELS students

http://a4esl.org/q/f/z/zz98bck.htm

Förövrigt är samtliga av dessa sidor perfekta för er som vill träna extra inom olika områden som hör det engelska språket till.

Vi ses imorgon!