Archive for februari, 2015

Skrivuppgift till temat Music

Då vi under veckan har haft lite datastrul och därför svårt att att komma igång när lektionerna börjat, kommer jag att ge er tillåtelse att arbete med er skrivuppgift hemma. Dock MÅSTE ni ha tillgång till uppsatser på er skolserver tisdagen den 3/3 eftersom ni då ska skicka in ert arbete till mig. Det är […]

20 days challenge

Metoder och uppgifter This challenge is to make us use your English more outside the classroom. For 20 consecutive days, I want you chose one thing a day from the list to do. Fill in the grid/log each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can […]

Instruktioner prov 4/4

Här kommer instruktioner för provet som äger rum onsdagen den 4/3. För att lyckas bra på prover bör du: Träna samtliga glosor vi har haft förhör på under arbetet med Music. Läsa igenom samtliga texter i temat Music, men framförallt välja att kunna innehållet i Richard Branson – a success story eller The Sex Pistols lite bättre. Veta hur man omvandlar […]

Engelska för klass 5 – vecka 9

Hej alla femmor I veckan kommer vi att arbeta med texten Mike’s lucky day – listening, där vi får veta hur det går för Mike på hans date med Jennifer. Kommer han iväg tror ni? Glosorna som ni har förhör på under torsdagen är: back door – bakdörr it is closed – den är stängd front […]

Arbete under vecka 9 – 8B

Under vecka 9 och 10 är vi några färre i klassrummet då många av er har PRAO. Ni som har valt att vara i skolan har tidigare önskat fördjupningsuppgifter att arbeta med, och det är just detta vi kommer att ägna denna vecka till. Ni kommer även att få information om en ny uppgift – 20 […]

Arbete, läxor och beting v.9 -9B

Under vecka 9 kommer vi att arbeta med våra skrivuppgifter kopplade till temat Music. Ni har nu alla valt vilket ämne ni ska skriva om och även vilken nivå. Vidare information om ämnena finner ni i den pedagogiska planeringen över området. Ni kommer få samtliga lektioner i veckan till ert förfogande samt måndag och tisdag vecka […]

Week in pictures

The heart wrenching story about little baby Forrest made headlines in newspapers and social medias last week. What happened and what are your thoughts? Read here.    

Engelska vecka 7 för klass 5

Hej alla femmor Denna vecka är jag ute i lite bättre tid gällande glosorna 🙂 Vi kommer att jobba med kapitel 13 som heter Mike’s lucky day. Texten handlar om när Mike bestämmer träff med en tjej som han gillar, och vi kommer att träna på hur man gör och vad man säger när man ska […]

Arbete, läxor och beting v.7 – 9B

Under vecka 7 kommer vi att arbeta med texten Record Companies på s. 86-87 i Textbook. Det är en lång text, fylld med information, så läs gärna igenom den innan måndagens lektion. Vi kommer att arbeta i workbook (88:A, 90:F och 90:G) och dessa uppgifter ska vara klara vid slutet av onsdagens lektion. Läxor under veckan är […]

Arbete, läxor och beting v. 7 – 8B

Under vecka 7 kommer vi att arbeta med texten The biggest tide in the world på s. 64 i textbook. Vi kommer att arbeta med samtliga uppgifter på s. 55 i workbook och träna på att kunna samtliga glosor som ni sedan har förhör på under onsdagens lektion. Glosorna till texten är följande: tide – tidvatten […]