Archive for Klass 9B

Instructions reading – 9B

 Reading log

 Write a log while reading your book.

 

 1. Read about 20 pages in your book and then pause. If your book has chapters, finish the chapter before you stop.
 2. Write a log starting with the date and the pages/chapters you will comment on.
 3. Make a brief summary of what has happened in the sequence you have read.
 4. Choose something you would like to comment on. It could be something that evokes a certain feeling (anger, surprise, sadness etc). It could also be something you wonder about.
 5. Choose a quote and explain why you chose it. For example you can quote something that is interesting, funny, exciting, confusing, frightening, important, surprising, sad etc.
 6. When your teacher asks you to, hand in your dairy and let your teacher comment on what you have written.
 7. At last, write a review of the book. Make sure to make your opinions as clear as possible. Your review can be kept simple.

You will also:  

 

 • While reading, write the words you find difficult in the back of your notebook.

Your finished book log will be handed in no later than the 8th of May 2015.

Arbete, läxor och beting v. 11 – 9B

Äntligen är det dags för oss att påbörja läsningen av våra böcker! Vi kommer att ägna veckans två  lektioner (studiedag tisdag) till att välja böcker samt läsa de första kapitlen. Ingen läxa denna vecka!

På måndagens lektion kommer vi även diskutera och välja redovisningsform för läsandet. Mina förslag är:

 • Läslogg samt boksamtal i  liten grupp
 • Muntlig redovisning för klassen
 • Skriftlig bokrecension

Fundera lite över vad ni tycker och kom med förslag!

Böckerna ni kan välja mellan är:

Klicka gärna på respektiva boktitel för att följa en länk till bokrecension av boken.

Skrivuppgift Music

Igår lämnade 10 av 16 elever in sina arbeten kopplade till temat Music. Jag har börjat bedöma dem och några av er bör redan ha fått bedömningen skickad till er via Edwise. Jag är mycket imponerad av hur smidigt de gick att lämna in uppsatserna via Edwise och även över hur lätt det har varit för mig att återkoppla. Nu hoppas jag bara att det är precis lika lätt för er att logga in igen och läsa er bedömning!

Ni sex som ännu inte lämnat in er uppsats, jag har förlängt inlämningstiden till fredag. Jag ser gärna att jag har era uppsatser innan dess dock!

Skrivuppgift till temat Music

Då vi under veckan har haft lite datastrul och därför svårt att att komma igång när lektionerna börjat, kommer jag att ge er tillåtelse att arbete med er skrivuppgift hemma. Dock MÅSTE ni ha tillgång till uppsatser på er skolserver tisdagen den 3/3 eftersom ni då ska skicka in ert arbete till mig. Det är inte ok att komma till skolan denna dag och säga att uppsatsen ligger sparad på hemdatorn eller annat oåtkomligt ställe.

För närvarande har ni måndagens och tisdagens lektion på er att skriva i skolan. Känner ni att ni behöver extra tid är det alltså ok att skriva hemma.

Vi kommer att inleda tisdagens lektion med att jag visar er hur ni lämnar in ert arbete via Edwise och innan ni lämnar lektionen har ni skickat ert arbete till mig.

Lycka till!

Instruktioner prov 4/4

Här kommer instruktioner för provet som äger rum onsdagen den 4/3.

För att lyckas bra på prover bör du:

 • Träna samtliga glosor vi har haft förhör på under arbetet med Music.
 • Läsa igenom samtliga texter i temat Music, men framförallt välja att kunna innehållet i Richard Branson – a success story eller The Sex Pistols lite bättre.
 • Veta hur man omvandlar ett verb till ett substantiv enligt uppgift på s. 84 i workbook.
 • Kunna preopsitionerna på s. 140 i workbook.
 • Träna på de fonologiskt skrivna ord som vi har arbetat med.

Arbete, läxor och beting v.9 -9B

Under vecka 9 kommer vi att arbeta med våra skrivuppgifter kopplade till temat Music. Ni har nu alla valt vilket ämne ni ska skriva om och även vilken nivå. Vidare information om ämnena finner ni i den pedagogiska planeringen över området. Ni kommer få samtliga lektioner i veckan till ert förfogande samt måndag och tisdag vecka 10. Vid slutet av tisdagens lektion vecka 10 ska era uppsatser vara inskickade via Edwise. Mer information om hur arbeten lämnas in via Edwise kommer ni att få i veckan.

Under veckan kommer ni även att få information om repetitionsprovet som äger rum onsdagen den 4/3.

På måndag ses vi direkt vid utlämningen av de bärbara datorerna så att vi kan komma igång så fort som möjligt!

Inga glosor eller Week in pictures denna vecka.

Week in pictures

o-SAMUEL-FORREST-BABY-570The heart wrenching story about little baby Forrest made headlines in newspapers and social medias last week. What happened and what are your thoughts? Read here.

 

 

Arbete, läxor och beting v.7 – 9B

Under vecka 7 kommer vi att arbeta med texten Record Companies på s. 86-87 i Textbook. Det är en lång text, fylld med information, så läs gärna igenom den innan måndagens lektion. Vi kommer att arbeta i workbook (88:A, 90:F och 90:G) och dessa uppgifter ska vara klara vid slutet av onsdagens lektion.

Läxor under veckan är

 • Onsdag – glosor, Week in pictures, vara klar med uppgifterna i workbook.

Ni som inte hann klart med förra veckans uppgifter ska även lämna in dem för rättning!

På måndag kommer ni även att få ut instruktionerna för den skriftliga uppgiften som vi börjar att arbeta med efter sportlovet. Jag vill att ni till på onsdag har bestämt er både vilket ämne ni ska skriva om och på vilken nivå. Meddela sedan mig in början av lektionen.

Veckans glosor är:

 1. major -större
 2. collect – uppbära
 3. talent – talang
 4. employee – anställd
 5. negotiate – förhandla
 6. management – ledning
 7. develop – utveckla
 8. promotion – marknadsföring
 9. sue – stämma
 10. nursery rhyme – barnramsa
 11. threat – hot
 12. budding – blivande
 13. suggestion – förslag
 14. unless – om inte
 15. appoach – ta kontakt med

Week in pictures

hämta (44)

Pehaps we should call it Subject of the week

What is your greatest fear? I know mine…

Be ready to discuss!

Arbete, läxor och beting v. 6 – 9B

Under veckan fortsätter vi med arbete kring texten The Sex Pistols. För vidare information kring arbetet och glosor hänvisar jag er till förra veckans inlägg.

Läxor till onsdag: glosor + Week in pictures.