Archive for Klass 8B

Repetitionsprov 8B

Hej!
Här kommer de utlovade fortsatta instruktionerna för repetitionsprovet som äger rum på tisdag och onsdag vecka 12.

Förutom att träna glosorna och läsa igenom texterna (The NHL, The unsolved mystery ogf Hudson Bay, Spirit Bear, A tale of two Quebecs och The biggest tide in the world) ska du

 • veta hur man skriver om verb till substantiv enligt uppgift 49:C i workbook
 • kunna läsa fonetisk skrift enligt uppgift 49:C i workbook
 • veta hur man använder adverb och vad ett adverb är enligt sidorna 102-103 i workbook

Texterna som nämnts ovan ska du kunna så pass bra att du kan svara på enkla frågor om dem samt skriva en sammanfattning om en valfri text.

Provet kommer även att innehålla en läsförståelse.

Repetitionsprov Canada

De utlovade instruktionerna för nästa veckas repetitionsprov måste ni tyvärr vänta med tills imorgon onsdag, men om ni redan nu känner er manade till att plugga vill jag rekommendera detta:

 • Läs på samtliga glosor vi tidigare haft förhör på och som rör texterna i temat Canada.
 • Läs igenom samtliga texter som vi har arbetat med i temat Canada så att du vet vad texterna handlar om.

Provet kommer inte att innehålla några överraskningar och kommer endast att utgå från det vi har arbetat med den senaste tiden. Men som sagt, mer detaljerade detaljer kommer imorgon.

Under morgondagens lektion kommer vi att fortsätta med våra skrivuppgifter. Det är en kort lektion och vi behöver komma igång så fort som möjligt. Av den anledningen ses vi direkt vid datorvagnarna för att hämta ut datorer från vagn A och B.

See you all tomorrow!

20 days challenge

Metoder och uppgifter

This challenge is to make us use your English more outside the classroom. For 20 consecutive days, I want you chose one thing a day from the list to do. Fill in the grid/log each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times.

Den här utmaningen handlar om att använda engelska utanför klassrummet. Under 20 dagar i följd vill jag att du ska välja en sak ur listan varje dag och genomföra detta. Gör en markering för varje dag i tabellen. Prova att göra så många saker som möjligt. Du kan endast göra varje uppgift tre gånger.

Here is a list of examples you can chose from:

http://www.cision.com/uk/social-media-index/top-50-uk-blogs/

 

The log and evaluation

Presentation: You are to keep a log where you write about what you did, how it went and what you thought about it. When the 20 days are over I want you to hand in your log to me. Remember to evaluate!

Presentation: Du har i uppgift att föra logganteckningar där du skriver om vad du har gjort, hur det gick och vad du tyckte om det. När 20 dagar har gått vill jag att du lämnar in din logg till mig. Kom ihåg att utvärdera!

 • What did you like the most?
 • What did you like the least?
 • How did you learn the most?
 • What will you do again?

Lgr11 Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska och texter från olika medier. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Kunskapskrav

Eleven kan förstå såväl helheten som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

 

Arbete under vecka 9 – 8B

Under vecka 9 och 10 är vi några färre i klassrummet då många av er har PRAO. Ni som har valt att vara i skolan har tidigare önskat fördjupningsuppgifter att arbeta med, och det är just detta vi kommer att ägna denna vecka till.

Ni kommer även att få information om en ny uppgift – 20 day challenge – som är ett uppdrag ni ska fullfölja under just 20 dagar. Ni som inte har PRAO påbörjar dessa uppdrag under veckan, och övriga tar del av uppgiften efter PRAO.

Vi ses på måndag!

Week in pictures

o-SAMUEL-FORREST-BABY-570The heart wrenching story about little baby Forrest made headlines in newspapers and social medias last week. What happened and what are your thoughts? Read here.

 

 

Arbete, läxor och beting v. 7 – 8B

Under vecka 7 kommer vi att arbeta med texten The biggest tide in the world på s. 64 i textbook. Vi kommer att arbeta med samtliga uppgifter på s. 55 i workbook och träna på att kunna samtliga glosor som ni sedan har förhör på under onsdagens lektion.

Glosorna till texten är följande:

 1. tide – tidvatten
 2. sea floor – havsbotten
 3. starfish – sjöstjärna
 4. above – ovanför
 5. storey – våning
 6. amazed – förvånad
 7. bet – slå vad om
 8. it says – det står
 9. whale – val
 10. eco- – miljö-
 11. mammal – däggdjur
 12. create – skapa
 13. ago – för … sedan
 14. bring – ta med sig
 15. deep – djup

Er läxa denna vecka är:

 • glosförhör på onsdag, samt Week in pictures
 • vara klar med samtliga uppgifter i workbook vid slutet av onsdagens lektion

Under veckan kommer vi även att prata om vad för typ av fördjupningsuppgift vi kan arbeta med under vecka 9-10 då några av er är på prao. Tänk förståndigt! Vad kan ni ha mest nytta av att arbeta med? Vad behöver/vill ni lära er mer om? Det är inte tvunget att vi alla ska göra samma sak så önska fritt!

Jag vill gärna även veta vilket ämne ni har valt att skriva om i er skrivuppgift (de ämnen ni kan välja mellan finns i den pedagogiska planeringen som ni har fått ut och som även ligger på Edwise). Meddela mig gärna såväl ämne som nivå.

Week in pictures

hämta (44)

Pehaps we should call it Subject of the week

What is your greatest fear? I know mine…

Be ready to discuss!

Arbete, läxor och beting v. 6 -8B

Under vecka 6 kommer vi att arbeta med texten A tale of two Quebecs. Det är en något längre text och därför kommer vi att lägga en del tid på att gå igenom denna. Vi kommer även att arbeta med tillhörande uppgifter i workbook, samt träna glosor.

Under morgondagen kommer ni att kunna se såväl glosorna som arbetsuppgifterna här på sidan, men tyvärr måste ni vänta tills dess.

Veckans läxa: glosförhör samt Week in pictures på onsdag. Samtliga ska även vara klara med uppgifterna i workbook vid slutet av onsdagens lektion.

Week in pictures

images (31)

 

 

This French magazine has during the past few weeks become well known across the globe. It’s been talked about in almost every news cast and every newspaper has written about what happened at the Charlie Hebdo editorial office on Wednesday the 7th of January. Tell me more!

Arbete, läxor och beting v. 4 – 8B

Under vecka 4 arbetar vi med texten The unsolved mystery of Hudson Bay. Det är en spännande, och sann, historia som utspelar sig för 400 år sedan. Berättelsen handlar om den upptäcktsresande Henry Hudson som mystiskt försvann under en av sina resor.

Henry Hudson

Henry Hudson

 

Vi kommer att arbeta med följande uppgifter i workbook kopplade till texten om Hudson:

 • 46:A
 • 46:B
 • 47:D
 • 47:E

Om någon är sjuk under veckan eller inte hinner klart under lektionerna är det er läxa att ha gjort klart uppgifterna till tisdag 27/1. Ni skriver svaren på era uppgifter i er blå skrivbok och ni skriver med tydlig handstil och med tydliga markeringar över vilka uppgifter det är.

Vi kommer även att arbeta vidare med adverb och där är det följande uppgifter som gäller:

 • 102:E
 • 102:F (endast uppgifterna 1-5)
 • 103:G

Även här gäller att det som inte blir klart på lektionerna ska vara klart till 27/1. Råder det osäkerhet kring adverb, titta gärna på informationen nedan. Dock räcker det att titta till 1.50.

På onsdag har ni glosförhör på texterna The NHL och The unsolved mystery of Hudson Bay. Glosorna som gäller är:

The NHL

 • padding – skydd
 • goalie – målvakt
 • stick – klubba
 • helmet – hjälm
 • nowadays – nuförtiden
 • visor – visir
 • earn – tjäna

The unsolved mystery of Hudson Bay

 • explorer – upptäcktsresande
 • disappear – försvinna
 • roam – ströva omkring
 • shortcut – genväg
 • wealthy – förmögen
 • spice – krydda
 • perilous – farlig
 • voyage – sjöresa
 • disease – sjukdom
 • scurvy – skörbjugg
 • gums – tandkött
 • companion – följeslagare
 • attempt – försök
 • mutinied – gjorde myteri

Glöm inte att ni även har Week in Pictures till onsdag. Aktuell bild publiceras på fredag!