Archive for augusti 24, 2015

Just to clarify…

Part 1 I ett gemensamt worddokument, skriv svaren på frågorna till varje låt + översättningen av glosorna. Maila sedan till mig via BUF. I ett eget worddokument, skriv sammanfattning av alla tre låtarna och maila sedan till mig via BUF. Arbeta nu enligt instruktionerna med din egen låt och skicka sedan till mig via Edwise. Glöm emellertid inte […]