Arbete, läxor och beting v. 17 – 8B

Under vecka 16 inledde vi vårt nya arbetsområde Not in our school! Vi hade givande diskussioner kring ämnet mobbning och det var roligt att så många var muntligt delaktiga (trots att mycket av det berodde på glasspinnarna). Ni arbetade även med ord som hör temat till, samt fick ut ett häfte om verb.

På måndag vecka 17 går vi tillsammans igenom översättningarna av orden samt tittar närmre på verbhäftet. Är det något ni inte förstår? Något ni undrar över? Passa på att fråga!

Vi kommer sedan att fortsätta veckan med att ni ska skriva en tidningsartikel om mobbning. Vi kommer att titta på en exempeltext och ni kommer att få tydliga instruktioner över ert skrivande. Vi fortsätter med detta arbetet under veckan.

Glöm inte bort ert verbförhör på onsdag. Förhöret sker både muntligt och skriftligt och ni ska, som ni vet, kunna de verb som finns angivna i ert häfte. Dessa verb finns även att tillgå på s. 140 i er workbook och gäller då orden be-buy.Leave a Reply