Futurum på engelska

Futurum betyder framtiden.Ordet futurum påminner faktiskt om det engelska ordet future, som betyder just framtid.

När man skriver om något som ska hända i framtiden måste man använda sig av det engelska ordet “will” och sedan grundformen av verbet. “Will” betyder i detta sammanhang “ska” eller “kommer att.

I will move to India next month – Jag ska flytta till Indien nästa månad.

He will give you a ride to the airport – Han kommer att ge dig skjuts till flygplatsen.

Det kan vara lite svårt att lära sig grammatik på engelska när man ännu inte är helt säker på hur det fungerar på svenska. Jag önskar därför att ni följer denna länk för att se vad Grammtikbolaget har att säga om futurum 🙂Leave a Reply