Arbete, läxor och beting v. 12 – 8B

Under vecka 12 fortsätter klassen att skriva på sina uppsatser kopplade till temat Canada. Jag har märkt att det går fort framåt, vilket är bra! Men glöm inte att det är viktigt att bearbeta sin text när man har samlat och skrivit ner all den text man vill ha med.

Gå igenom stavning, tempus, meningsbyggnad, stor bokstav, styckeindelning… Ja, allt det som ni vet är viktigt att ha kollat av innan texten lämnas in.

Måndagen den 23/3 kommer jag att visa er hur ni lämnar in era texter via Edwise och samtliga ska sedan lämna in texten innan lektionens slut.

Under veckan kommer ni att ha vikarie på måndagens och onsdagens lektioner då jag har nationella prov med åk 6.

Ni som arbetar med 20 day challenge, glöm inte att fullfölja era uppdrag varje dag!Leave a Reply