Arbete, läxor och beting v.12 – 6B

Nu är det dags för det första delprovet i de nationella proven i engelska! Dessa gå av stapeln på onsdag och vi kommer att börja direkt på morgonen. När ni kommer till skolan på onsdag kommer ni att se en lapp på klassrumsdörren. Där står det var ni ska vara, vilken tid och med vem. Spännande!

Vi har nytt schema från och med nästa vecka, vilket innebär att vi nu kommer att ha engelska på onsdagar och torsdagar (men like många minuter som innan, bara lite längre pass).

Onsdagens lektion inleds med glosförhör på texten Buddy explores Canada. Ni har för övrigt även vikarie (Lena), så var nu extra snälla 🙂

Ni fortsätter sedan veckan med att arbeta med texten The Silverdreams go curling och vi kommer även att lära oss om vad det innebär med verb i futurum.Leave a Reply