Archive for mars 12, 2015

Arbete, läxor och beting v.12 – 6B

Nu är det dags för det första delprovet i de nationella proven i engelska! Dessa gå av stapeln på onsdag och vi kommer att börja direkt på morgonen. När ni kommer till skolan på onsdag kommer ni att se en lapp på klassrumsdörren. Där står det var ni ska vara, vilken tid och med vem. […]

Arbete, läxor och beting v.12 – 6A

Under vecka 12 kommer vi att arbeta med texten Buddy explores Canada, som är den första texten i vårt nya tema Countries. Ni kommer att ha vikarie (Lena) på måndagens lektion och hon kommer då att gå igenom den pedagogiska planeringen för området med er. Ni kommer även att få veta mer om Buddys äventyr i Kanada, […]

Arbete, läxor och beting v. 12 – 9B

Vi har en annorlunda vecka framför oss då ni på måndag och onsdag kommer att ha vikarie eftersom jag genomför nationella prov med åk 6. Tisdagens lektion uteblir helt pga nationella prov. Det är viktigt att ni får med er era skönlitterära böcker på måndag då lektionen kommer att ägnas åt läsning. På onsdag kommer […]

Arbete, läxor och beting v. 12 – 8B

Under vecka 12 fortsätter klassen att skriva på sina uppsatser kopplade till temat Canada. Jag har märkt att det går fort framåt, vilket är bra! Men glöm inte att det är viktigt att bearbeta sin text när man har samlat och skrivit ner all den text man vill ha med. Gå igenom stavning, tempus, meningsbyggnad, […]

Instructions reading – 9B

 Reading log  Write a log while reading your book.   Read about 20 pages in your book and then pause. If your book has chapters, finish the chapter before you stop. Write a log starting with the date and the pages/chapters you will comment on. Make a brief summary of what has happened in the […]