Klass 5 vecka 11

Hej femmorna!

Under vecka 11 kommer vi att arbeta med kapitel 16, School project. Där får vi lära oss mer om vatten utifrån Kylies skoluppsats Water for life. Vi kommer att arbeta med kapitlet genom att göra några av de uppgifter som finns i workbook, men även genom att skriftligt översätta Kylies uppsats.

Vi kommer att arbeta med texten under både vecka 11 och 12 eftersom vi missar denna veckas tisdagslektion (studiedag!). Alltså har ni inga glosor denna vecka, utan inte förrän torsdagen den 19/3, som också är Josefina-dagen 🙂

Glosorna ni då kommer att förhöras på är:

 1. rivers – floder
 2. she clicks on – hon klickar på
 3. she checks – hon kollar
 4. life – liv
 5. air – luft
 6. diseases – sjukdomar
 7. screen – skärm
 8. dirty – smutsig
 9. search phrase – sökord
 10. supplies – tillgångar
 11. results – träffar
 12. water – vatten
 13. plants – växter
 14. use – använda
 15. website – internetsida

Have a nice weekend and I will see you on Monday!

 Leave a Reply