Skrivuppgift till temat Music

Då vi under veckan har haft lite datastrul och därför svårt att att komma igång när lektionerna börjat, kommer jag att ge er tillåtelse att arbete med er skrivuppgift hemma. Dock MÅSTE ni ha tillgång till uppsatser på er skolserver tisdagen den 3/3 eftersom ni då ska skicka in ert arbete till mig. Det är inte ok att komma till skolan denna dag och säga att uppsatsen ligger sparad på hemdatorn eller annat oåtkomligt ställe.

För närvarande har ni måndagens och tisdagens lektion på er att skriva i skolan. Känner ni att ni behöver extra tid är det alltså ok att skriva hemma.

Vi kommer att inleda tisdagens lektion med att jag visar er hur ni lämnar in ert arbete via Edwise och innan ni lämnar lektionen har ni skickat ert arbete till mig.

Lycka till!Leave a Reply