Arbete, läxor och beting v.9 -9B

Under vecka 9 kommer vi att arbeta med våra skrivuppgifter kopplade till temat Music. Ni har nu alla valt vilket ämne ni ska skriva om och även vilken nivå. Vidare information om ämnena finner ni i den pedagogiska planeringen över området. Ni kommer få samtliga lektioner i veckan till ert förfogande samt måndag och tisdag vecka 10. Vid slutet av tisdagens lektion vecka 10 ska era uppsatser vara inskickade via Edwise. Mer information om hur arbeten lämnas in via Edwise kommer ni att få i veckan.

Under veckan kommer ni även att få information om repetitionsprovet som äger rum onsdagen den 4/3.

På måndag ses vi direkt vid utlämningen av de bärbara datorerna så att vi kan komma igång så fort som möjligt!

Inga glosor eller Week in pictures denna vecka.Leave a Reply