Archive for februari 21, 2015

Engelska för klass 5 – vecka 9

Hej alla femmor I veckan kommer vi att arbeta med texten Mike’s lucky day – listening, där vi får veta hur det går för Mike på hans date med Jennifer. Kommer han iväg tror ni? Glosorna som ni har förhör på under torsdagen är: back door – bakdörr it is closed – den är stängd front […]

Arbete under vecka 9 – 8B

Under vecka 9 och 10 är vi några färre i klassrummet då många av er har PRAO. Ni som har valt att vara i skolan har tidigare önskat fördjupningsuppgifter att arbeta med, och det är just detta vi kommer att ägna denna vecka till. Ni kommer även att få information om en ny uppgift – 20 […]

Arbete, läxor och beting v.9 -9B

Under vecka 9 kommer vi att arbeta med våra skrivuppgifter kopplade till temat Music. Ni har nu alla valt vilket ämne ni ska skriva om och även vilken nivå. Vidare information om ämnena finner ni i den pedagogiska planeringen över området. Ni kommer få samtliga lektioner i veckan till ert förfogande samt måndag och tisdag vecka […]