Arbete, läxor och beting v. 5 – åk 6

Under vecka 5 kommer vi att arbeta med texten My father’s sword. Många av er började läsa den redan denna veckan och upptäckte då säkert att det är en lite sorglig berättelse som utspelar sig någon gång under Amerikanska inbördeskriget. Vi kommer ägna mycket tid åt textförståelse och åt att prata om det krig som under 1861 till 1865 utspelades mellan nordstaterna och sydstaterna.

På tisdag kommer 6A att ha glosförhör på texten Unexpected visitors och 6B har samma förhör under onsdagens lektion. Ni har ingen annan läxa denna vecka.

måndag den 3/2 (v. 6) måndag 9/2 (v.7) har ni sedan glosförhör på My father’s sword. Orden är följande:

Nivå 1

 1. fireplace – brasa
 2. slave – slav
 3. cotton – bomull
 4. build – bygga
 5. poor – fattig
 6. poorer – fattigare
 7. sword – svärd
 8. flame – låga
 9. limp – halta

Nivå 2

 1. clearly – klart, tydligt
 2. remember – komma ihåg
 3. slavery – slaveri
 4. become – bli
 5. factory – fabrik
 6. shouted – ropade
 7. joined – gick med i
 8. battle – sammandrabbning
 9. terrible – fruktansvärd
 10. capture – överta

Nivå 3

 1. a great deal of – en hel del
 2. cotton field – bomullsfält
 3. needed – behövde
 4. fight for – kämpa för
 5. begged – bönföll
 6. ashamed – utskämd
 7. yelled at – skrek åt
 8. fought – stred
 9. lit up – lyste upp
 10. battlefield – slagfält

 Leave a Reply