Arbete, läxor och beting v. 50 – 8B

Vecka 51 börjar med att vi ser klart filmen Catch me if you can och vi fortsätter sedan med diskussionsfrågor kring filmen. Diskussionerna inleds i grupp och fortsätter sedan i helklass. Samtalen kring filmen är terminens sista muntliga uppgift så om du upplever att du ännu inte visat vad du kan prestera muntligt, här har du din chans!

Veckan avslutas med en utvärdering av höstterminens lektioner.

Ingen läxa!Leave a Reply