Arbete, läxor och beting v.49 – 9B

Terminen närmar sig sitt slut och vi har bara sex lektioner kvar innan betygen sätts! Dags att visa det sista av allt ni kan!

Under vecka 49 kommer vi att se klar filmen om Ron Clark för att sedan vidareutveckla våra tankar kring hans 55 essential rulesVi kommer att, i grupper, diskutera kring våra åsikter gällande dessa regler och även börja fundera kring vilka regler vi gärna vill se i vårt klassrum och på vår skola.

Ni kommer även att få ta del resultaten på era ”prova-på-nationella-prov”.

Denna vecka är helt läxfri, vilket jag är säker på att inte gör er särskilt mycket 😉Leave a Reply