Archive for november 26, 2014

Glosor till The Great Train Robbery – 8B

Här kommer glosorna till texten The Great Train Robbery (s. 48-50) distance – avstånd approach – närma sig guard – vakt track – spår cover – täcka över wire – koppla torch – ficklampa smoothly – smidigt abandoned – övergiven loot – byte lead – ledtråd clue – spår capture – ta fast avoid – undvika appearance […]