Arbete, läxor och beting v.48 – 8B

Under vecka 48 kommer vi att arbeta med texten The great train robbery som ni hittar på s. 48-50 i textbook. Det är en mycket spännande och intressant text, och dessutom sann!

Vi kommer att arbeta en hel del med text- och ordförståelse, men även en kortare skrivuppgift kommer att ingå i arbetet med texten. Vi ska även arbeta med att skapa wh-frågor som hör texten till.

Under måndagens lektion kommer ni att få glosor som är läxa till måndag vecka 49.Leave a Reply