Archive for november 15, 2014

Arbete, läxor och beting v. 47 -9B

På måndag fortsätter vi på vårt tema Animal Rights genom att ni kommer att ha gruppdiskussioner kring Moral and Ethics about human treatment of animals. Ni kommer att utgå från en mängd påstående som ni får ut på en stencil, och ni ska i grupperna prata om ert ställningstagande. För samtalsanteckningar! På tisdagens lektion tar vi nämligen upp […]

Arbete, läxor och beting v. 47 – 8B

På måndag 17/11 har klassen sitt sista tillfälle, i skolan, att förbereda sina power point redovisningar. Redovisningarna sker sedan under tisdagens och onsdagens lektion och ordningen kommer att lottas. Glöm inte att träna på det ni ska berätta! Tänk på att matrisen som ni bedöms utefter utgår från hur väl ni kan berätta och beskriva […]

Arbete, läxor och beting v. 47 – åk 6

Under vecka 47 arbetar både 6A och 6B med sina redovisningar om ett Sydafrikanskt djur. Datorerna är bokade till oss och det kommer att bli träning i såväl engelska och faktasök som skapande av power point. VI har lektionerna v. 47 och 48 på oss, vilket kan låta som mycket tid, men jag vet att […]