Archive for oktober 10, 2014

Week in pictures

Source: www.theguardian.com Search for Malala Yousafzai

Arbete, läxor och beting v.42 – 9B

Under vecka 42 arbetar vi med den första texten inom vårt nya område Animal Rights. Texten heter The Fur Jacket och finns på s. 18-19 i textbook. Vi kommer att arbeta med varierade uppgifter både från Good Stuff D workbook och Good Stuff D workbook challenge. Ni kommer att få arbetsblad under måndagens lektion som ska vara […]

Arbete, läxor och beting v.42 – 8B

Under vecka 42 påbörjar vi vårt nya arbetsområde Crime genom att arbeta med texten Was it a crime? på s. 44-45 i textbook. På måndag kommer vi att gå igenom den nya pedagogiska planeringen där ni kommer att märka att vårt nya fokusområde är läsförståelse och muntlig framställning. På onsdag har vi repetitionsprov på grammatiken. För er som […]

Arbete, läxor och beting v.42 – 6A & 6B

Under vecka 42 ska vi börja förbereda de redovisningar som ni ska hålla om en superhjälte. Ni kommer att få information och faktablad av mig på måndagens lektion. Tyvärr kan ni inte välja helt fritt vilken superhjälte ni ska arbeta med, utan ni får välja mellan dem jag har information om. Vi arbetar med redovisningarna […]