Arbete, läxor och beting v.40 – 6A och 6B

Vecka 40 kommer vi att börja med att arbeta med oregelbundna verb och have/has. Ni kommer att få lära er vad det är och hur man använder dem. Vi arbetar främst med uppgifter i workbook (3C:19 och 3D:19).

Vi fortsätter sedan veckan med att arbeta med texten Diary of a superhero på s. 16-17 i textbook.  Vi arbetar som vanligt med att alla ska kunna läsa texten på ett bra sätt och kunna redogöra för innehållet. Vi arbetar sedan gemensamt med uppgifter i workbook som hör till texten.

6A bör inte glömma att ni har glosförhör på kapitlet Sid the Super artist måndag. 6B har samma glosförhör på onsdag. Vilka glosor det är finner ni i tidigare inlägg!Leave a Reply