Archive for september 14, 2014

Arbete, läxor och beting v. 38 – 9B

Vecka 38 blir inte riktigt som vi inledningsvis planerat då åk 9 under veckan ska ta del av Kulturnyckelns musikprojekt Väggarna vaknar. För oss innebär detta att tisdagens lektion uteblir. Av denna anledning skjuts era redovisningar fram till måndag vecka 39! Då ni nu får extra tid att arbeta med era tal vill jag verkligen se […]

Arbete, läxor och beting v.38 – 8B

Under vecka 38 kommer vi att arbeta med två olika texter som handlar om Nelson Mandela. Vi kommer bland annat läsa texten Touble Maker i Good Stuff C samt en text hämtad ur läroboken Magic 8. Förra veckan lärde ni er om personliga och possessiva pronomen och denna vecka går vi vidare till att lära om genitiv. […]

Arbete, läxor och beting v.38 – 6A och 6B

Vecka 38 inleder vi med en snabb repetition av det vi har lärt under temat They came first. Vi kommer bland annat att ta en snabb titt på hur man böjer regelbundna verb i preteritum och perfekt particip samt hur man använder sig av did och didn’t. Ni kommer att göra en självskattning över ert eget arbete […]