Information inför repetitionsprov 23/5 – 8B

Till repetitionsprov 2014.05.23

Under terminen har vi arbetat med följande texter i tema Suspense, Sports och Everyday Stuff.

Vi har läst följande texter i Good Stuff C:

 • Maundy Thursday (s. 66-67)
 • Just a game? (s. 68-69)
 • Birmingham (s. 70-73)
 • Boxer fathers, boxing daughters (s. 20-21)
 • Winners are grinners (s. 22-23)
 • Bored? Grab a board! (s.24-26)
 • Losers? (s. 27-28)
 • Kicki – video jockey at MTV (s. 32-33)

Vi har arbetat med texterna genom att lyssna, läsa och översätta, genom att göra tillhörande uppgifter i workbook, samt genom att träna ord och uttryck.

Vi har även arbetat med följande grammatik:

 • Prepositioner (s. 132-133) – Du behöver kunna de tids- och rumsprepositioner som tas upp i workbook.
 • Verb (s. 112-113) – Du behöver känna till verbets tre temaformer samt hur man bildar imperfekt och perfekt particip av regelbundna verb. Du behöver även kunna bilda imperfekt och perfekt particip av de oregelbundna verb som vi tidigare har arbetat med. Du bör även känna till vad pluskvamperfekt och futurum är.
 • Presens av regelbundna och oregelbundna verb (s. 114-115) – Du ska veta hur verbet i 3:e person singular (he, she, it), samt hur man bildar presens av be och have.
 • Imperfekt av regelbundna och oregelbundna verb (s. 116-119) – Se ovan.

För att uppnå ett bra resultat på repetitionsprovet bör du

 • läsa igenom samtliga texter, men lägga fokus på texten Maundy Thursday och de uppgifter vi arbetat med kring denna text.
 • repetera samtliga ord som vi har haft i läxa,
 • träna grammatiken genom att läsa igenom den information du hittar i workbook.

Ditt repetitionsprov kommer att testa hur pass väl du har

 • lärt dig de ord och fraser vi lärt i de olika kapitlen,
 • förstått innehållet i texterna vi läst,
 • förstått de uppgifter vi arbetat med i workbook,
 • förstått den grammatik vi har arbetat med.

 

Good Luck!Leave a Reply