Information inför repetitionsprov 23/5 – 7B

På fredag kommer vi att ta en snabb titt på repetitionsprovet som äger rum fredagen den 23/5. I förväg får ni här info om vad vi arbetat med och vad ni bör läsa på.

Till repetitionsprov på tema Stars och Flying 2014.05.23

Under andra delen av vårterminen har vi arbetat med tema Stars och Flying. Vi har arbetat med följande texter:
• Stars (s.86-87)
• Signs of the Zodiac (s.88-89)
• They died so young (s. 90-91)
• The long flight (s. 48-49))
• High survivors (s.52-53)
Vi har tränat på ord och uttryck till samtliga kapitel, men har valt att begränsa textfrågorna på provet till texten The long flight. Innan provet bör ni läsa igenom samtliga texter som vi arbetat med, men lägg extra fokus på The long flight!

Vi har även arbetat med
• Some och Any (s. 110-113 i workbook)
• Frågeord (s. 108-109 i workbook)
Gå igenom övningarna som finns men läs även noga igenom informationen som finns samt titta på länkar på bloggen.

Ditt repetitionsprov kommer att testa hur pass väl du har
• lärt dig de ord och fraser vi lärt i de olika kapitlen,
• förstått innehållet i texterna vi läst,
• förstått de uppgifter vi arbetat med i workbook,
• förstått den grammatik vi har arbetat med.

Good Luck!

thumbs-upLeave a Reply